Skip to Content Contact Us
1

שאלות נפוצות על דישון

מה זה דשן?

דשן הוא חומר מינרלי המשמש בחקלאות ובגינון לשם העשרת הקרקע בחומרי הזנה ושיפור הגידולים.

דשנים מינרלים לרוב מכילים ריכוזים שונים של יסודות הזנה, אותם צורכים הצמחים במהלך שלבי הגידול השונים.

יסודות ההזנה העיקריים הנמצאים בדשנים מינרלים מורכבים הם החנקן (N), הזרחן (P) והאשלגן (K). יסודות אלו נקראים יסודות המקרו שכן הצמחים צורכים אותם בכמויות גדולות.

בנוסף, ישנם יסודות מיקרו כמו גופרית, סידן, מגנזיום, ברזל, מנגן, אבץ, מוליבידן, נחושת ובורון, אותם צורכים הצמחים בכמויות קטנות.

למה חשוב לדשן?

לאורך כל חייו, הצמח צורך וניזון מחומרי הזנה מהקרקע.

אדמות שונות בפוריותן, מי השקיה בעלי ריכוזי מינרלים שונים וגורמים נוספים משפיעים על כך שחומרי הזנה לא תמיד זמינים עבור הצמחים בקרקע.

דבר זה יכול להתבטא במחסורי הזנה ובבעיות התפתחות של הצמח, סבילות נמוכה למזיקים ולמחלות, אי מתן פרי, מראה חלש ואף מוות.

באמצעות העשרת הקרקע ביסודות הזנה חיוניים לצמח, ניתן לספק הזנה אידאלית ותנאי גידול מבוקרים לצמח.

למה צריך להוסיף דשן? האם מים לא מספיקים?

מי השקיה מגיעים ברמות שונות של ניקיון ושל תכולת מינרלים.

יסודות ההזנה החיוניים לצמח הנמצאים במי ההשקיה לא זמינים בריכוזים מספקים ובשנים האחרונות, עם המעבר למי התפלה ולמי מיהול בשימוש נרחב, ריכוזי המינרלים הזמינים במים קטנו אפילו יותר.

בחקלאות התעשייתית הוספת דישון הינה הכרחית על מנת לשפר את תנאי הגידול של הצמח באופן ניכר ומשום כך מומלץ לדשן גם את הצמחים בגינה הביתית.

השימוש בדשן מסוגים שונים, מורכבים ואיכותיים נמצא במגמת עלייה קבועה בשנים האחרונות בגינון הביתי, נוכח התגברות המודעות לחקלאות ברת קיימא.

מה ההבדל בין דשן כימי לאורגני? למה דשן ולא קומפוסט?

דשן כימי או דשן מינרלי הינו דשן המכיל את יסודות ההזנה העיקריים והמשניים לצמח, בריכוזים מדויקים.

דשן כימי/מינרלי יכול להכיל יסוד הזנה אחד (סינגל) או מספר יסודות הזנה בו-זמנית (מורכב).

קומפוסט לעומת זאת, הינו תערובת של פסולת אורגנית המגיעה משאריות צמחיות או שאריות של תעשיות המזון מן החי.

הקומפוסט אינו מדויק או מאוזן כימית, כאשר יסודות ההזנה בתוכו לא נמצאים תמיד במצב זמין לצמח או בריכוז יעיל לגידול.

איכות הקומפוסט היא תוצר ישיר של מקורו ואורך זמן הקומפוסטציה שעבר.

 

על השאלות ענתה עינב פסח יפתח, אגרונומית דשן הצפון, מומחית בתחום בריאות והזנת הצמח בגינון הביתי.

מוזמנים לפנות ולשלוח אלינו שאלות נוספות בכתובת shop@deshen.org

Back top top דילוג לתוכן