Skip to Content Contact Us

עלות המשלוח:
עבור רכישה בסכום של עד 200 ש”ח (כולל), עלות המשלוח תהא 39 ש”ח.
עבור רכישה בסכום הגבוה מ־200 ש"ח המשלוח יבוצע ללא עלות.
איסוף המשלוח ממשרדנו שבעמק המעיינות – ללא תשלום.
עלות דמי המשלוח, אם ישנה כזו, תופיע בסעיף נפרד על גבי חשבונית העסקה שתועבר לידי הלקוח.

עלויות המשלוח המפורטות לעיל אינן כוללות הובלה חריגה (הדורשת כוח אדם נוסף, העלאת כבודה מעל קומה 2 ללא מעלית או אמצעים מיוחדים) ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה של הובלה חריגה כאמור לעיל, חברת דשן הצפון, מטעם שפע לגינה, תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה, או להציע ללקוח לבצע את המשלוח בעלות נוספת.

חברת דשן הצפון, מטעם שפע לגינה, רשאית לשנות ולעדכן את עלויות המשלוח מעת לעת והמידע המחייב בהקשר זה יוצג ללקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר.

זמן אספקה וימי פעילות:
אספקת המוצר תתבצע תוך 10 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת בדף המכירה של המוצר, מיום העסקים שבו נקלטה ההזמנה באתר.
שירות המשלוחים פעיל בימים א’־ו’ (כולל ערבי חג). שעות הפעילות משתנות בהתאם לאזור המשלוח.
חברת דשן הצפון, מטעם שפע לגינה, עושה מאמץ לעמוד במועדי האספקה אולם תקלות נגרמות מפעם לפעם ודשן הצפון לא תהיה אחראית לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב שנגרמו עקב איחור בביצוע אספקת המוצר במקרה של איחור רשאי הלקוח לסרב לקבל את הסחורה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

תיאום מועד אספקה:
תיאום מועד אספקת המוצרים לכתובת המשלוח יתבצע על ידי שירות הלקוחות של שפע לגינה.

לייעול המשלוח נמליץ כי כתובת המשלוח שתזינו תהיה הכתובת שבה אתם שוהים במרבית שעות היממה (כתובת מגורים, מקום עבודה וכדומה). כמו כן, בעת ביצוע ההזמנה, מומלץ לסמן את האפשרות "אני מאשר/ת את השארת החבילה ליד הדלת, בכתובת היעד שאמסור" למקרה שלא יימצא נציג לקבלת ההזמנה בעת הגעת השליח לכתובת היעד. עם סימון אפשרות זו, חברת דשן הצפון, מטעם שפע לגינה, לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מהשארת המשלוח במיקום המבוקש. אם לא צוין ע"י הלקוח מיקום חלופי להשארת המשלוח והלקוח לא יימצא בכתובת ובמועד שתואם, יוחזר המשלוח למחסני חברת דשן הצפון, מטעם שפע לגינה, והלקוח יחויב בדמי משלוח נוספים בגין משלוח חוזר גם אם לא חויב בגין המשלוח המקורי מכל סיבה שהיא.

Back top top דילוג לתוכן