Skip to Content Contact Us
1

למה חשוב לשלב "הומיגרין ברק" כמרכיב מרכזי בתזונת הצמח?

הומיגרין ברק 

מוצר הדגל של חברת דשן הצפון המכיל תמצית חומצות הומיות ופולביות* ותחמוצת אשלגן K2O.
התמצית מופקת מאדמת לאונרדיט, העשירה במינרלים ובחומרים אורגניים החיוניים לצמח.

הומיגרין ברק מיוצר במיוחד במטרה לשפר קליטה של מינרלים חיוניים לצמח, לעודד צימוח ופעילות שורשים.
זהו מוצר רב עונתי, המתאים לשימוש עבור כל סוגי הצמחים ומיועד לשימוש באופן נרחב כתוספת לדישון הקרקע בשדות, במטעים, בחממות ובגינות פרטיות.

החומצה ההומית תורמת לזמינות המינרלים לצמח בשני מסלולים:
1. המסלול הישיר – החומצה ההומית משמשת כ"כלאט" (תפס, צבט) אורגני, הלוכד את יסודות ההזנה בקרקע ומונע את ספיחתם לחרסית. זאת הודות לכיסוי שטח הפנים של המולקולה במטען שלילי אשר "מושך" מינרלים בסביבת השורש (בעלי מטען חיובי) ומנטרל את מטענם. כאשר קומפלקס החומצה ההומית, הקשורה ליסוד הזנה, מגיע לשורש, השורש מחזר (מפרק) את החומצה ההומית ומשחרר ממנה את היסוד. החומצה ההומית פנויה כעת לפעולה חוזרת, כל עוד היא נשמרת בעומק בית השורשים.
2. המסלול העוקף – העשרת סביבת השורש והמיקרואורגניזם החיים בה.
במחקרים שנעשו ברחבי העולם, הוכח כי תוספת של "הומוס" (חומר אורגני בעל ריכוז גבוה של חומצות הומיות ופולביות) לקרקע, מסייעת לטיוב הקרקע וליצירת סביבת שורשים עשירה במיקרוארגניזמים.

 

בתצפיות שנערכו לאחרונה במספר גידולים שונים (אבוקדו, הדרים, שקדים ומנגו), נבחנה מידת תרומת הוספת "הומיגרין ברק" לממשק הדישון.

התצפית בחנה האם הומיגרין ברק אכן תורם להעלאת רמת הזמינות והקליטה של יסודות ההזנה בקרקע, והשפעתה על מדדים כגון: יבול רב שנתי, גודל פרי, ריכוז כלורופיל בעלים.

מסקנות התצפיות היו חד משמעיות:

בכל חלקות התצפית, אשר קיבלו תוספת "הומיגרין ברק", נמדדה עלייה בריכוז הכלורופיל** ביחס לחלקות הביקורת.
תוצאות אלו מראות על שיפור בחיוניות הצמח וביכולת שלו לבצע פוטוסינתזה עם הוספת חומצות הומיות ופוליביות – "הומיגרין ברק". 

 

*חומצות הומיות ופולביות – מולקולות טבעיות הנמצאות בקרקע (תוצר פירוק של כבול ופחם לבן), ותורמות בהנגשת מינרלים לשורשי צמחים, חיידקים, פטריות ועוד.

**כלורופיל – שחקן מפתח בתהליך הפוטוסינתזה, מאחר והוא קולט את אנרגיית השמש, המשמשת את הצמח בהפיכת פחמן דו-חמצני ומים לסוכר, ולמולקולות חמצן.
המינרלים אשר אחראים בצורה ישירה או עקיפה על יצור ותפקוד הכלורופיל הם: חנקן, ברזל, מגנזיום, אבץ,  מנגן ועוד, ולכן ריכוז הכלורופיל בעלה משמש מדד חשוב לבריאות וחיוניות הצמח.
מולקולת הכלורופיל היא שמקנה לצמח את צבעו הירוק ולכן בעת מחסור באחד המינרלים, נראה הצהבות והידלדלות צבע בעלים.

 

אנו ממליצים לשלב "הומיגרין ברק" 48-24 שעות לאחר מתן הדשן ולחזור על הפעולה אחרי כל דישון.
לתוצאות אידיאליות, מומלץ להשתמש בתקופות בהן הטמפרטורה נעה בין 35-15 מעלות צלזיוס במהלך היום.

Img E2239

הרכב: 15% חומצות הומיות ופוליביות , 3% תחמוצת אשלגן K2O.
אספקה: ג'ריקן 10 ליטר.
משקל סגולי: 1.10 (±0.03) ב- 25 מ. צלסיוס.
תנאי אחסון: יש להימנע מחשיפה ישירה לשמש ולטמפרטורות גבוהות.
באחסנה תיתכן שקיעה בתחתית הג‘ריקן, המשקעים אינם פוגעים באיכות המוצר.
הוראות שימוש: יש לנער היטב לפני השימוש ולמהול ביחס של לכל הפחות 1:4 לפני ההזרקה למערכת ההשקייה.
רצוי ליישם לאורך עונת הדישון.
התגבשות: מתחת ל 5- מ. צלזיוס.
(±1) pH: 11

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה !

Back top top דילוג לתוכן